ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

Уеб сайтът, който разглеждате, се управлява от „АУТО ХЕЛП“ ООД с ЕИК 831445650, с адрес на осъществяване на дейността: гр. София, р-н Сердика, ул. "Индустриална“ № 11, ет.5, (наричано по-долу за краткост само „Дружеството“).

„АУТО ХЕЛП“ ООД приема като свой приоритет не само предоставянето на качествена услуга на своите клиенти, но и опазване поверителността на техните лични данни. Ето защо предприе поредица от правни и технически действия, за да приведе дейността си в съответствие с новата правна уредба в областта на личните данни, която започва да се прилага с Общия регламент за защита на личните данни(ЕС) 2016/679  (накратко Регламента).

 

Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.5.2018 г. и има за цел да Ви информира за следното:

·         Какви лични данни събираме от Вас

·         Защо събираме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание

·         Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации, включително с трети държави

·         Срокът, в който ще съхраняваме Вашите лични данни

·         Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни

·         Мерки за защита

 

1.      Какви лични данни събираме

1.1.Когато се регистрирате с цел създаване на профил, Вие ни предоставяте:

ü  Име, имейл, телефон

ü  Данните за вход в профила ви, като потребителско име и парола, която сте избрали

1.2.Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

ü  Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове

ü  Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра

ü   „Бисквитки“

Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности. ТУК

 

1.3. За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

ü  Данни за e-mail

1.4.Когато купувате нашите продукти в нашите магазини или онлайн, ние събираме:

ü  Имена, ЕГН (при подписване на договор в магазин)

ü  Данни за контакт – адрес, телефон, e-mail

 

2.      Защо събираме и обработваме Вашите лични данни и на какво основание

Събираме и обработваме Вашите лични данни с различни цели:

ü  За сключване на договор за продажба на продукт

ü  За извършване на плащане

ü  За издаване на счетоводни документи за извършеното плащане

ü  За контакт с Вас

ü  За целите на маркетинга и рекламата

ü  За защита при предявяване на съдебни претенции

 

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

ü  Преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас

ü  наши законови задължения съгласно българското законодателство – например Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове

ü  Съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил)

ü  за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

 

3.      Кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации, включително с трети държави

За да Ви предоставим желаните от Вас продукти и услуги, ние предоставяме Вашите лични данни на:

ü  Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите и други получатели, установени със закон

Също така работим с внимателно подбрани доставчици, които изпълняват определени функции от наше име, например:

ü  компании, които ни помагат с ИТ услугите – поддържат компютрите, уебсайтовете, и-мейл домейни

ü  компании за маркетинг и рекламна кампания

ü  компании за обработка на плащания

ü  куриерски фирми

 

Може да се наложи да споделяме лични данни с разследващи органи или други публични органи, за да установим, упражним или защитим законните си права или защита на обществени интереси с цел предотвратяване на измами, намаляване на кредитния риск.

 

Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат подходящи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите ни.

 

4.      Срок, в който ще съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни:

ü  за целите на договора - за срока на договора и/или за спазване на законовите изисквания като например реализиране на права по съдебни претенции за срок от 5 години след прекратяването на договораза рекламни, маркетингови цели – до оттегляне на съгласието

ü  за счетоводни цели - съгласно сроковете, указани в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

ü  за статистически цели - само след тяхната анонимизация

 

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.

 

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

 

5.      Правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни

ü  Право да оттеглите съгласието си

ü  Право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.

В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни в срок не по-дълъг от един месец, ще Ви посочим причините.

ü  Право на корекция

Имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни.

ü  Право на изтриване на данните

Имате право да поискате да изтрием Вашите данни, освен ако не се налага съхраняването им за запазване на законни интереси.

ü  Право на ограничаване на обработването за определен период от време

Ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

ü  Право на преносимост на данните

Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

ü  Право на възражение

ü  Право на жалба до Комисията за защита на лични данни

 

В случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас на office@autohelp.bg , за да проучим случая.

 

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр.София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg

 

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения едномесечен срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от два месеца, до максимално разрешения срок по закон.

Моля, обърнете внимание, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да можем да предприемем действия по Вашето искане или жалба. Може също да ви помолим за повече информация, за да сме сигурни, че сте упълномощени да подавате такова искане или жалба, когато се свържете с нас от името на някой друг.

 

Искания относно Ваши права можете да отправяте на:

Borislav.Borislavov@autohelp.bg

Лице за контакт: Борислав Бориславов

6.      Мерки за защита

Предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност спазвайки принципите за „защита на данните на етапа на проектирането“ и „защита на данните по подразбиране“, така че личните данни да бъдат защитени от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване или оповестяване. Също така в дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

 Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост) и промени в законодателството.

 

 

 

1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Ауто Хелп ООД - собственик на интернет сайт www.autohelp.bg и потребителите му.

 

2. По време на регистрация, с отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електонно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия.

 

3. Поръчки чрез сайта http://www.autohelp.bg/ се приемат 24 часа в денонощието и се изпълняват всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

 

4. За да закупи стока от Сайта, потребителят трябва:

 

4.1. Да има постоянен адрес в България;

 

4.2. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма;

 

4.3. Да е съгласен с настоящите Общи правила и условия;

 

4.4. Да е посочил точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

 

4.5. Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

5. Ауто Хелп ООД запазва правото да поиска от потребителя допълнително потвърждение за поръчката по телефон или електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

 

6. След извършване на поръчката потребителят ще получат автоматично потвърждение на посочен от него електронен адрес или телефон. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Ауто Хелп ООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, потребителят ще получи допълнителен имейл или обаждане.

 

7. Одобреният начин за плащане на покупките от електронния магазин е в брой при доставка, като всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева.

 

•При поръчка до 70.00 лв. - доставката е за сметка на клиента.

 

•При поръчка над 70.00 лв - доставката е за сметка на електронния магазин.

 

8. Ауто Хелп ООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

 

9. Потребителят има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА УПОТРЕБЯВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. Транспортните разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Ауто Хелп ООД се ангажира той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, в случая транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на продавача. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

 

10. Ауто Хелп ООД си запазва правото да променя, добавя или заличава части от Общите условия. С настоящото потребителят се съгласява, че всички последващи покупки се регулират от Общите условия.

 

11. Ауто Хелп ООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта http://www.autohelp.bg/. Ауто Хелп ООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях Ауто Хелп ООД, за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.

 

12. Отговорности

 

12.1. Ауто Хелп ООД не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в интернет сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената там информация е в соътветствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителя е доброволно и по негова инициатива.

 

12.2. Ауто Хелп ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

 

12.3. Ауто Хелп ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.autohelp.bg.

 

12.4. Ауто Хелп ООД не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

 

12.5. Ауто Хелп ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

 

12.6. Ауто Хелп ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на своите задължения по причина извън контрола на фирмата.

 

13. Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България.

 

14. Ауто Хелп ООД уведомява потребителя за извършената регистрация, както и за неговото потребителско име и парола за достъп до сайта.

 

15. Потребителят е длъжен да попълни зададената регистрационна форма добросъвестно.

 

16. След получаването на искането за регистрация Ауто Хелп ООД обработва данните и има право да откаже на потребителя регистрация, в случай, че друг вече регистриран потребител е посочил идентични данни (изцяло или отчасти).

 

17. Ауто Хелп ООД не носи отговорност, в случай че потребителят направи достояние на трети лица потребителското име и парола, или разкрие самоличността си или тази на трето лице, която е скрита.

 

18. Потребителят носи отговорност за всяко негово действие, произтичащо от регистрацията.

 

19. Конфеденциалност:

 

19.1. Ауто Хелп ООД гарантира, че не предоставя на трети лица потребителското име (е-мейл) и паролата на потребителя.

 

19.2. Ауто Хелп ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителя. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица при спазване на нормативно установения ред.

 

19.3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за горепосочените цели.

 

20. Ползването на сайта и регистрацията в него са доброволни.

 

21. В случаите на ползване на услуга и необходимата за това регистрация, потребителят е длъжен да посочи изискваните лични данни добросъвестно.

 

22. Потребителят е длъжен да извърши регистрацията лично. Във всички случаи, спрямо Ауто Хелп ООД се счита, че регистрацията е извършена лично.

 

23. Със заявяването на искането за регистрация (след попълването на регистрационната форма) се счита, че потребителят е изразил съгласие за обработка на личните му данни.

 

24. Недобросъвестно посочване на лични данни е налице и в следните случаи: - посочване на данни, които не отговарят на действителния статус, за който се отнасят; - посочване на лични данни на друго лице, в това число и представяне под чужда самоличност.

 

25. Ауто Хелп ООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.