Autoexpert Сервизна Концепция

  От началото на 2012 година ГРУПАУТО България ООД развива и сервизната концепция EUROGARAGE за верига от свързани с доставчиците сервизи, която в България носи името AUTOEXPERT. Към края на 2011 година тази  сервизна концепция е вече успешно развита в 17 държави с повече от  4800 обекта. Концепцията се базира от една страна на целта да се предостави на потребителите по-висок стандарт на услугите и от друга, да създаде условия за партньорството на сервизите с дистрибуторите. На българският пазар има много независими сервизи, които разбират необходимостта от адаптиране на своя бизнес към нарастващите изисквания на клиентите си и да търсят съвременни форми на управление.

AUTOEXPERT Ви предлага да участвате в нея и да спечелите:

1.Членство в перспективно и реномирано автомобилно общество с добри финансови резултати;
2. Преференциални цени за предлаганите от ГРУПАУТО България части;
3.Специални условия за доставки;
4.Онлайн връзка с базите на АУТО ХЕЛП;
5.Обезпечаване с необходимата техническа информация чрез изграждане на
обща информационна система;
6.Осигуряване на семинари и обучения;
7.Търговска и маркетингова подкрепа;
8.Преференциални условия за закупуване и ползване на сервизно оборудване и инструменти;
9.Възможнст за внедряване на професионален софтуер за управление и контрол на сервизната и търговската дейности;
10.Насочване на клиенти от търговската мрежа за монтаж и гаранционно обслужване на предлаганите продукти;
11.Програми за лоялни клиенти;
12.Брандиране на сервиза.

  За да стане един добър сервиз част от тази верига, символ на качество и високи стандарти на работа, то той трябва да отговаря на поне ¾ от следните изисквания:

По отношение на оборудването:

                          
1. Минимум  4 работни установки / в това число подемници, канали и стендове/;
2. Аспирационна система за изгорели газове;
3. Компресори и инсталация за въздух под налягане;
4. Набор от професионални ръчни инструменти;
5. Пневматични и електрически инструменти;
6. Хидравлична преса;
7. Уред за изсмукване на масло;
8. Принадлежности за смяна на спирачна течност;
9. Диагностична апаратура;
10. Станция за обслужване на климатични инсталации;
11. Машини за монтаж, демонтаж и баланс на гуми;
12. Техническа информационна система;
13. Стенд за реглаж на геометрия;

Търговски аспекти:

1. Осигуряване на място за идентификационните знаци на AUTOEXPERT;
2. Наличие на зона за клиенти /приемна/, отделена от работната зона;
3. Еднотипно работно облекло;
4. План за развитие на сервиза;
5. Оптимални цени на предлаганите услуги;
6. Електронна ценова листа на предлаганите части;
7. Активно участие в промоциите на доставчиците;
8. Осигуряване на място за вътрешно позициониране на логата на доставчиците и националната мрежа на AUTOEXPERT;
9. Клиентска база данни.

Организация на сервиза:

1. Най-малко 5 лица, наети на трудов договор;
2. Система за съхранение на използвани консумативи в съответствие с изискванията за опазване на околната среда;
3. Компютърно фактуриране;
4. Система за интернет достъп до информация за клиента;
5. Присъединяване към програмите за обучение;
6. Активно участие в обученията на AUTOEXPERT.

Присъединяването към AUTOEXPERT се осъществява чрез:


1. Приемане на критериите за високо качество на обслужване;
2. Привеждане на външния и вътрешен вид на обекта към изискванията за един добър сервиз, ако това е необходимо;
3. Рекламно изобразяване на необходимата брандировка за индентификация по изискванията на ГРУПАУТО България;
4. Осигуряване на комуникационна и компютърна техника за пълноценно участие в общата информационна система;

  Разходите за гореописаните действия на практика се съгласуват с ГРУПАУТО България конкретно за всеки обект, заместват франчайзинговата вноска и се изразходват изцяло за него.

  Необходимите за първоначалното развитие, популяризиране и поддръжка на веригата  AUTOEXPERT средства се набират чрез месечни вноски в размер на 15лв. за работно място. Първите тридесет члена са освободени от месечните вноски до края на 2012г.


  За изграждането на обща информационна система включваща каталожна, ремонтна и диагностична информация, както и професионален софтуер за управление на сервизната и търговска дейност се набират месечни вноски в размер на 50 лв. за обект. Първите тридесет члена са освободени от месечните вноски до края на месец септември 2012г.